Zaagwerkzaamheden Groningen

Snoeien, kappen, opruimen

Voor goed snoei- en kapwerk is het juiste materiaal noodzaak. AenC dienstverlening heeft de beschikking over goed gereedschap en dito vervoer. Hiermee ontzorgen wij u graag.

Boom laten kappen in Groningen? Wij doen het graag voor u!

Een boom kappen is niet zomaar een eenvoudige klus. In sommige gevallen is een vergunning noodzakelijk. Slaat de twijfel bij u direct toe? Dat is nergens voor nodig, alle info omtrent vergunningen staat netjes opgesomd op bomenkappenwijzer.nl. Wij kunnen u uiteraard hier ook over adviseren. Neem hiervoor contact op of bel Cor: 06-38461119.

Veilig te werk, goed eindresultaat

Bij onze kapwerkzaamheden nemen wij alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen vanzelfsprekend in acht. Een combinatie van ervaring, goed materieel en het nemen van de benodigde tijd zorgt ervoor dat de boom in kwestie, ongeacht de situatie, netjes gekapt wordt, zonder dat er schade kan ontstaan aan omliggende roerende en onroerende goederen.

Boom laten zagen na storm Groningen

Een omgewaaide boom brengt na afloop van de storm in veel gevallen direct de nodige problemen met zich mee. Er wordt een ongewilde natuurlijke (weg)versperring opgericht, er is mogelijk schade en het geheel dient zo spoedig mogelijk zorgvuldig verwijderd te worden. Wij zagen en kloven op locatie!

In dergelijke situaties kunnen wij altijd snel schakelen. U belt, we inventariseren gezamenlijk de situatie en maken concrete actiepunten, die we vertalen naar een planning op korte termijn. Het werken op deze manier zorgt ervoor dat u vlot van alle ongewilde overlast verlost bent.